Mira Flinkman
Ulla-Riitta Heiskanen
Anne Myllymäki
Susanna Nieminen
Ville Pajunen
Janne Petäjä
Jenni Polakovski
Juha Polakovski
Pekko Rajala
Anna Toriseva

Ohjaus
Arto Mantela

 

 

 

Esityksen kesto:
n. 2 h 5 min

Soveltuvuus lapsille:
Näytelmä ei kestonsa vuoksi sovellu perheen pienimmille.

Lippujen ennakkomyynti:
Ihana Olkkari, Viiala
Huhtalan kukkakauppa, Toijala

Tiedustelut:
0400 969 490